Vi blåseisolerer nybygg og ved etterisolering.

En meget effektiv og rask løsning som er veldig tidsbesparende til en konkuranse dyktig pris.

    

  • Isolering av nye hus.

  •      
  • Blåseisolering ved nye hus er effektivt og tidsbesparende. Man slipper lagring/flytting av isolasjon ved byggeplass. Det som normalt er litt trange eller vanskelige områder kommer blåseullen enkelt til. Ventilasjonskanaler og andre rørgater kan legges uten standard isolasjon da dette blir isolert av blåseullen, som gir en meget god isolering av kanalgater. 
  • Det er ved isolering av kaldloft og bjelkelag at blåseisoleringen er meget konkuranse dyktig på pris, dette er også det          beste bruksområdet for blåseisolering.


Etterisolering av hus- god investering

      1.     Isolering av bolighus ble ikke vanlig før på midten av 1950-tallet. Men også mange hus av nyere dato er dårlig isolert i forhold til dagens standard og krav til komfort, og er unødig kostbare å varme opp.  Etterisoleringen vil øke bo komforten og kutte fyringskostnadene betraktelig.
      2.